Tidslinje

Procedurens aktiviteter Dato Tidspunkt
Deadline for ansøgning til prækvalifikation 12.11.2018 Kl. 12
Beslutning om prækvalifikation 30.11.2018 Kl. 12
Frist for tilmelding til fælles spørgemøde 04.12.2018 Kl. 12
Fælles spørgemøde 07.12.2018 Kl. 13-15
Frist for yderligere spørgsmål 08.02.2019 Kl. 12
Deadline for fremsendelse af tilbud 01.03.2019 Kl. 12
Forhandlingsmøde 18.03. og 19.03. 2019
Tilbudsfrist for endeligt tilbud 12.04.2019 Kl. 12
Underretning om tildelingsbeslutningen 16.05.2019
Indgåelse af kontrakt 03.06.2019
Varighed af kontrakten Det samlede projekt strækker sig over 4 år. Programmerings- og projekteringsfaserne for udstillingsprojektet skal foregå i 2019 og 2020. Derefter er der en pause i udstillingsprojektet, hvor den eneste forventede indsats er koordinering med restaureringsprojektet. Fra april 2022 begynder etableringsfasen af udstillingsprojektet
Valg af prækvalificerede deltagere 1. december 2018
Udbudsperiode og forhandling 1. december 2018 til 1. april 2019
Programmeringsfase 1. juni til 1. september 2019
Projekteringsfase 1. september 2019 til 1. marts 2020
Koordinering i restaureringsfasen 1. marts 2020 til 1. april 2022
Etableringsfase 1. april 2022 til 1. december 2022