Tilbud på Udstillingsprojektet

Velkommen til hjemmesiden for tilbud på opbygning af Teatermuseet i Hofteatrets nye udstilling

Deadline for indsendelse af tilbud er 1. marts 2019 kl. 12.00

Det 250 år gamle Hofteater skal restaureres og istandsættes og det snart 100 år gamle Teatermuseet i Hofteatrets udstillingsfaciliteter og formidlingsvirksomhed skal moderniseres. Målet med det storstilede restaurerings- og udstillingsprojekt er at sikre Hofteatret for fremtidens generationer og styrke Teatermuseet i Hofteatret, så det også fremover vil kunne tiltrække tusindvis af besøgende hvert år.

Her på siden ser du mere om udbudsmaterialet til Udstillingsprojektet, om projektets tidslinje, spørgsmål og svar, foruden om uploads og indsendelse af første tilbud.

”Med projektet her kan vi nu for alvor løfte den udvikling, som Teatermuseet i Hofteatret har gennemgået det seneste årti, ind i vores tid og verdensforståelse. Hofteatret styrkes markant og konsekvent som en enestående historisk attraktion, og som teatermuseum får vi mulighed for at udfolde vores virke som et moderne museum i historiske interiører, så vi kan give fortællingerne om Hofteatret og dansk teaters historie aktualitet og relevans videre til vores besøgende.”

Peter Christensen Teilmann, direktør for Teatermuseet i Hofteatret