Udbudsmateriale

Her finder du det samlede udbudsmateriale til Udstillingsprojektet, som er et Totalenterpriseudbud under Tilbudsloven og har Teatermuseet i Hofteatret som bygherre:

»Udbudsannonce (PDF)
Her kan du læse, hvordan du udformer din ansøgning om prækvalifikation

»Udbudsbeskrivelse (PDF)
Her kan du læse om projektet i sin helhed med fokus på den udstilling og formidling, Teatermuseet i Hofteatret ønsker sig – foruden konkurrencebetingelserne for de tre tilbudsgivere, der bliver prækvalificeret

»Kontrakt (PDF)
Kontrakten tildeles vinderen af udbuddet

»Ydelsesbeskrivelse (PDF)
Er et bilag til kontrakten, hvor du kan læse om ansvarsfordeling og om samarbejdet mellem vinderen og Teatermuseet i Hofteatret

Vi anbefaler, at du begynder med at læse udbudsannoncen og udbudsbeskrivelsens første del. Der vil blive prækvalificeret tre tilbudsgivere. Hvert tilbud honoreres med 100.000 kr. ekskl. moms.

Det samlede projekt består af to udbud – foruden Udstillingsprojektet også projektet Restaurering af Hofteatret, som er et EU-rådgiverudbud, der har Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre. De to udbud løber parallelt med hinanden og vil blive realiseret i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem projekternes parter: Teatermuseet i Hofteatret og Slots- og Kulturstyrelsen.